Privacy

Als bezoeker van deze website laat je bewust en onbewust persoonsgegevens achter. Welke gegevens houdt de website dan precies bij en met welke redenen? Deze gegevens mogen natuurlijk niet in verkeerde handen vallen, dus wie zit er achter deze website en met welke bedrijven wordt informatie gedeeld? Tot slot, wat kun je doen als je het niet eens bent met deze gang van zaken? Dat lees je in deze privacy-voorwaarden.

Eigendom

Deze website is eigendom van RBZ vloeren, gevestigd aan Graaf Ottosingel 15 in Zutphen. Bij de Kamer van Koophandel staat deze organisatie geregistreerd onder naam R.B.Z. Vloeren, met nummer 51018772. Het onderhoud aan de website wordt uitgevoerd door Revers CC, met kvk-nummer 83743995. RBZ vloeren is dus de verwerkingsverantwoordelijke binnen de website, met Revers CC als verwerker.

Contactgegevens

RBZ vloeren
Graaf Ottosingel 15
7201 BA Zutphen
+31616612544
www.rbzvloeren.nl

Ronnie Barink is de Functionaris Gegevensbescherming van RBZ vloeren. Hij is te bereiken via de gegevens op onze contactpagina.

Wat is het doel van de verwerkte persoonsgegevens?

Bij algemeen websitebezoek

 • Gegevens voor statistieken die weergeven hoe de website presteert
 • Het gebruik van de website en statistieken hierover
 • Het verbeteren van de website, om een betere beleving te creëren
 • Het waarborgen van de veiligheid op de website

Bij het invullen van contactformulieren

 • Het afhandelen van jouw vragen, inclusief back-up systeem voor het geval e-mails niet aankomen.
Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

De volgende gegevens worden opgeslagen tijdens jouw website-bezoek:

 • IP-adressen en informatie over de browser/apparatuur waarmee de website bezocht wordt, waarbij op basis van IP-adres ook de locatie wordt herleid.
 • Websitegebruik

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen bij het versturen van het contactformulier:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

De persoonsgegevens die binnen de website zelf worden opgeslagen (uitsluitend via het contactformulier) kunnen alleen versleuteld via een versleutelde verbinding worden bereikt. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk door bevoegde personen, met de juiste login gegevens.

In het geval van analytische data die met WP Statistics en/of Google Analytics wordt gedeeld zijn de volgende stappen ondernomen:

 • deze informatie wordt alleen bekeken door de eigenaar en de verwerker van de website en niet gedeeld met derden
 • deze gegevens zijn anoniem en niet op persoonsniveau herleidbaar
Bewaartermijn persoonsgegevens

Op alle door RBZ vloeren opgeslagen gegevens zit een bewaartermijn. Deze zijn als volgt:

 • Opgeslagen formulieren: 1 jaar
 • Website analytische data via WP Statistics: 365 dagen
Welke cookies worden er binnen de website gebruikt?

Binnen de website van RBZ vloeren wordt gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies. Bij de analytische cookies betreft het cookies van WP Statistics, gebruikt om bezoekersaantallen te meten en te analyseren.

Aan welke bedrijven worden persoonsgegevens verstrekt?

De persoonsgegevens die binnen de website worden opgeslagen worden niet gedeeld met andere bedrijven. Ze zijn raadpleegbaar voor de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker. Gegevens over websitebezoeken en analyses worden via een plugin gedeeld met WP Statistics. Analyses van de website van RBZ vloeren worden door Revers CC bekeken en besproken met RBZ vloeren.

Welke rechten heeft de websitebezoeker?

Elke websitebezoeker heeft het recht om inzage te krijgen in de eigen persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen binnen de website van RBZ vloeren. Tevens kunnen persoonsgegevens op verzoek van de websitebezoeker worden bewerkt of aangevuld, mits die niet in strijd met de wet is. Om dit op te vragen, neem dan contact met ons op. Verstuur hierbij dan ook je identificatiegegevens. Mocht je het niet eens zijn met de afhandeling van je verzoeken of de opslag van jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.